Για ορισμένους νέους, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελεί μια αναγκαία διέξοδο ή ένα ασφαλές μέρος για να ζητήσουν υποστήριξη.

Ο διαδικτυακός κόσμος έχει πολλές ευκαιρίες να προσφέρει και οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τους εφήβους τους να έχουν μια ισορροπία μεταξύ διαδικτυακού και μη διαδικτυακού περιβάλλοντος

Αν ανησυχείτε για τον έφηβο, μάθετε ό,τι μπορείτε για τον διαδικτυακό του κόσμο, ώστε να του παρέχετε την υποστήριξη που χρειάζεται

Οι γονείς και οι επαγγελματίες ανησυχούν για τον χρόνο που περνούν στο διαδίκτυο, για το περιεχόμενο που βλέπουν οι έφηβοι και για τους πιθανούς πειρασμούς που υπάρχουν σε αφθονία στον διαδικτυακό κόσμο. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η ανησυχία δεν βιώνεται με τον ίδιο τρόπο από τους ίδιους τους νέους. Σε γενικές γραμμές έχουν επίγνωση των κινδύνων στον διαδικτυακό κόσμο και αισθάνονται ότι είναι σε θέση να τους διαχειριστούν.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται από τους ενήλικες ότι αποτελούν μείζον πρόβλημα για τους νέους.

Ψυχική υγεία

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ενηλίκων έχει να κάνει με πιθανά προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Φαίνεται ότι, σίγουρα μεταξύ των εφήβων κοριτσιών, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη, βρίσκονται σε έξαρση. Επιπλέον, εκείνοι που κάνουν την πιο εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να έχουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άλλων προβλημάτων. Ωστόσο, απέχουμε πολύ από το να μπορέσουμε να αποδείξουμε μια άμεση σχέση που να δείχνει αιτία και αποτέλεσμα. Ίσως απλώς άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα το οικογενειακό περιβάλλον, να επηρεάζουν τόσο τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και την ψυχική υγεία.

Μια σημαντική πιθανότητα είναι ότι οι ευάλωτοι έφηβοι μπορεί να θεωρούν ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι μια κρίσιμη διέξοδος για υποστήριξη. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι απομονωμένα, μπορεί να αντιμετωπίζουν δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις ή μπορεί να έχουν βιώσει το ένα ή το άλλο τραύμα. Για αυτούς τους νέους το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει διέξοδο ή ασφαλές μέρος για να αναζητήσουν υποστήριξη. Ο διαδικτυακός κόσμος μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο ανταλλαγής εμπειριών με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες αντιξοότητες.

Μια οικογενειακή ψηφιακή στρατηγική

Οποιαδήποτε προσέγγιση των γονέων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους νέους πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την οικογένεια. Οι γονείς είναι πρότυπα και δεν έχει νόημα να θεσπίζονται κανόνες (όπως π.χ. όχι τηλέφωνα την ώρα του φαγητού) αν οι ίδιοι οι γονείς δεν τηρούν τους κανόνες. Μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο αν η οικογένεια στο σύνολό της επεξεργαστεί κάποιους κανόνες που όλοι μπορούν να υποστηρίξουν. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν δομές που έχουν διαπραγματευτεί παρά δομές που έχουν επιβληθεί.

Οι γονείς θα σημειώσουν μεγαλύτερη πρόοδο αν αποδεχτούν ότι ο διαδικτυακός κόσμος έχει πολλές ευκαιρίες να προσφέρει και αν συνεργαστούν με τα παιδιά τους για τη λογική διαχείρισή του. Όταν οι ενήλικες ανησυχούν για την ψυχική υγεία, η παρακολούθηση και η εποπτεία μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο. Όσο πιο ενήμεροι είναι οι γονείς για το πώς χρησιμοποιείται ο διαδικτυακός κόσμος, τόσο πιο πιθανό είναι να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια. Οι γονείς πρέπει να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, και αν έχουν ανησυχίες για τον έφηβο τους, δεν θα πρέπει να φοβούνται να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη.