Καλώς Ορίσατε στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Το Κέντρο μας λειτουργεί στον Κορυδαλλό από το 1980 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, με δέσμευση υπευθυνότητας, σεβασμού και αποτελεσματικότητας.

Φιλοσοφία μας το ενδιαφέρον, η αγάπη για τον άνθρωπο, η δημιουργία δεσμού εμπιστοσύνης – ασφάλειας και η ανάπτυξη ειλικρινούς επικοινωνίας.

Η θεραπευτική προσέγγιση που παρέχεται στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης είναι ολιστική (βιολογική, ψυχοκοινωνική) και υλοποιείται από Διεπιστημονική Ομάδα. Παράλληλα προσφέρεται υποστήριξη και συμβουλευτική στους γονείς και το οικείο περιβάλλον, επιδιώκεται συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, για την πλέον ολοκληρωμένη ενίσχυση του ατόμου στην καθημερινή του ζωή.

Η Διεπιστημονική Ομάδα στελεχώνεται από καταξιωμένους επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση και εμπειρία στο χώρο των ειδικών θεραπειών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιστήμονες συνεργάζονται, με σταθερότητα και συνέπεια, μεταξύ τους, με τους γονείς, και με το ίδιο το άτομο στοχεύοντας στη βέλτιστη δυνατή εξέλιξή του. Συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου η δόμηση της θεραπείας να εξελίσσεται και να μεταλλάσσεται σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ατόμου.

Απευθυνόμαστε σε παιδιά που παρουσιάζουν:

 • Διαταραχή της άρθρωσης και φωνολογικής ανάπτυξης
 • Διαταραχή της ροής της ομιλίας τραυλισμός, ταχυλαλία
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Δυσκολίες εκφρασης και αντίληψης
 • Δυσπραξία
 • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες
 • Διαταραχή συμπεριφοράς
 • Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες