Από το 2009, το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης (ΚεΨυΠΥ) συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την Ψυχική Υγεία, την ψυχική νόσο, τους πάσχοντες, τις οικογένειες, τους εργαζόμενους.

null

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου Μάθησης Grundtvig

null

Πρόγραμμα Erasmus+ TuTo

null

Πρόγραμμα Erasmus «TuTo+» VETmh

null

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ DigiFamily