Από τον Νοέμβριο του 2021, το ΚΕ.ΨΥ.Π.Υ. συμβάλλει στην δημιουργία και  ανάπτυξη ενός νέου στρατηγικού σχεδίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+: Ψηφιακή μάθηση – Κατάρτιση διαμέσου της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα της κοινωνικής παρέμβασης. Αυτό το έργο συντονίζεται από το IRTS  και συγκεντρώνει 6 οργανισμούς-εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Ελλάδα).

Διάρκεια

Από τον Νοέμβριο 2021 έως Νοέμβριος 2024

Ο στόχος του έργου DLIS είναι να εκπαιδεύσει τους κοινωνικούς λειτουργούς  στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ώστε τα άτομα που υποστηρίζουν να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ανεξάρτητα.

Στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ένταξη.

Σε μια εποχή που η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού εξαρτάται από την ψηφιακή υποστήριξη, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των κοινωνικών λειτουργών αποτελεί σημαντική πρόκληση τόσο για το επάγγελμα όσο και για τα άτομα που υποστηρίζουν. Οι κοινωνικοί λειτουργοί αποτελούν τη διασύνδεση μεταξύ των πολιτών και της ενεργοποίησης, προώθησης και ενίσχυσης των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Επομένως, μέσω αυτού του “κομβικού” ρόλου με τους ευάλωτους πληθυσμούς μπορούν να γίνουν φορείς στη μετάδοση ψηφιακών δεξιοτήτων και να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του ηλεκτρονικού αποκλεισμού και του ψηφιακού χάσματος.

 

Το έργο “Ψηφιακή μάθηση” αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που δεν έχουν δικαιώματα και είναι μεταβιβάσιμα. Τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της υποστήριξης των ψηφιακών ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών της κοινωνικής εργασίας:

– Μετρώντας της ψηφιακή ευελιξία των κοινωνικών λειτουργών,

– Διατυπώνοντας ιδέες σχετικά με τον ρόλο της ψηφιακής κοινωνικής διαμεσολάβησης και τα εργαλεία στα οποία μπορούν να βασιστούν οι επαγγελματίες και οι φοιτητές,

– Διαμορφώνοντας μια βάση δεδομένων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω θεματικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης με ελεύθερη πρόσβαση.

 

Η προσέγγιση, εστιάζει στην επισημοποίηση της ψηφιακής κοινωνικής διαμεσολάβησης μέσω συγκεκριμένων πρακτικών και ηθικών προβληματισμών, είναι καινοτόμος καθώς νομιμοποιεί αυτόν τον επαγγελματικό ρόλο αναδεικνύοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του στα επαγγέλματα της κοινωνικής εργασίας και ενθαρρύνει την εδραίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής κοινότητας επαγγελματικών πρακτικών.

Η διακρατική συνεργασία επιτρέπει τη συνένωση πρακτικών και εμπειριών για την εξεύρεση ευρωπαϊκών ψηφιακών λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται- μια συνένωση που συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας των επαγγελμάτων κοινωνικής εργασίας στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια μιας διακρατικής δυναμικής, το έργο αυτό προτείνει τη μοντελοποίηση μαθησιακών συστημάτων που ανταποκρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες των επαγγελματιών και τα οποία είναι κοινά και μεταβιβάσιμα από τη μία ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Ανταποκρίνονται στις ηθικές απαιτήσεις της καταπολέμησης των ανισοτήτων που προκύπτουν από τα διάφορα ψηφιακά χάσματα, τα οποία αφορούν ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Καταγραφή της πραγματικότητας των ψηφιακών διαχωρισμών (νομοθετικό πλαίσιο, ανάγκες, υφιστάμενα εργαλεία και προσεγγίσεις) με την υποβολή προτάσεων :

Α) Επισκόπηση κάθε χώρας εταίρου, που αντιπροσωπεύει τη Δυτική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη,

Β) Κατασκευή ενός δείκτη ψηφιακής ευελιξίας για τους κοινωνικούς λειτουργούς,

Γ) Ευρωπαϊκές συστάσεις για τις αρχές και τους επαγγελματίες σχετικά με την ψηφιακή πρόσβαση για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού χάσματος.

  1. Κατασκευή ενός κοινού ευρωπαϊκού οδηγού για την “Κοινωνική Ψηφιακή Διαμεσολάβηση” για τους επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας (σε εκπαίδευση ή εργαζόμενους), ο οποίος

Α) καλύπτει τα ζητήματα δεοντολογίας,

Β) ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνικής εργασίας όσον αφορά την ψηφιακή υποστήριξη

Γ) προτείνει διακρατικά εργαλεία για την καταπολέμηση των ψηφιακών ανισοτήτων.

  1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης για τους κοινωνικούς λειτουργούς στην αρχική και συνεχιζόμενη κατάρτιση, ώστε κάθε εταίρος, και ευρύτερα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοινωνικής εργασίας, να μπορούν να τις χρησιμοποιούν και να τις ενσωματώνουν στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εκτός από τα αποτελέσματα, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες:

– 5 συντονιστικές συναντήσεις στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Λουξεμβούργο

– 5 εκδηλώσεις διάδοσης σε κάθε χώρα

– 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία

Στο πρόγραμμα DLIS συμμετείχαν οι εξής εταίροι:

– IRTS Hauts-de-France στη Λιλ, ΓΑΛΛΙΑ

– ESAS HELMO στη Λιέγη, Βέλγιο

– ESS CRAMIF στο Παρίσι, Γαλλία

– ACSEA στο Λουξεμβούργο

– AUREL VLAICU UNIVERSITY στο Arad, Ρουμανία

– KEPSIPI στην Αθήνα, Ελλάδα

Μέσα στην παραγωγή ενός εκπαιδευτικού οικοσυστήματος σχετικά με την ψηφιακή προσέγγιση στην ευρωπαϊκή κοινωνική εργασία, οι εταίροι του ερευνητικού έργου Digital Learning in Social Intervention (DLIS) διερευνούν ένα συναρπαστικό θέμα: τη σημασία της παιχνιδοποίησης στη μάθηση, και ακόμη περισσότερο στην παροχή πληροφοριών στους κοινωνικούς λειτουργούς.

Αυτό το εαρινό ενημερωτικό δελτίο θα είναι αφιερωμένο στην ψηφιακή ηθική στην κοινωνική εργασία, ένα ουσιαστικό θέμα στην εποχή της πανταχού παρούσας τεχνολογίας! Η ψηφιακή ηθική αντιπροσωπεύει ένα σύνολο αξιών που καθοδηγούν την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, η ψηφιακή ηθική είναι ζωτικής σημασίας. Σημαντικά γεγονότα όπως οι αποκαλύψεις του Edward Snowden και το σκάνδαλο Cambridge Analytica έχουν αναδείξει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της θέσπισης στέρεων ηθικών πλαισίων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των ανησυχιών. Σε σύγκριση με τον χρυσό, οι προσωπικές μας πληροφορίες απαιτούν αυστηρή προστασία. Νομοθεσία όπως η RGPD στην Ευρώπη έχει εμπνεύσει άλλους κανονισμούς σε όλο τον κόσμο για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων.

Εν ολίγοις, η ψηφιακή ηθική είναι η πυξίδα μας, η οποία καθοδηγεί κάθε απόφαση προς την κατεύθυνση του θετικού αντίκτυπου. Μαζί, μπορούμε να περιηγηθούμε στον ψηφιακό κόσμο με υπευθυνότητα, προστατεύοντας την ιδιωτική ζωή και το περιβάλλον και παρέχοντας ταυτόχρονα ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευση και την προσοχή σας σε αυτό το ζωτικής σημασίας θέμα. Ας παραμείνουμε συνδεδεμένοι και ηθικοί στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας!

 

Το έργο, το οποίο συντονίζεται από το IRTS Hauts-de-France, βασίζεται σε 6 οργανισμούς-εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες:

 

ESAS HELMO στη Λιέγη, Βέλγιο,

ESS CRAMIF στο Παρίσι, Γαλλία

ACSEA στο Λουξεμβούργο

UNIVERSITE AUREL VLAICU στο Arad, Ρουμανία

KEPSIPI στην Αθήνα, Ελλάδα

Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού, το προτεινόμενο έργο παρέχει πρακτικές ιδέες και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της κοινωνικής εργασίας σε αυτό το ζήτημα.

DLIS: Καλοκαιρινό Ενημερωτικό Δελτίο

 

Εν μέσω της παραγωγής ενός εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την ψηφιακή προσέγγιση στην ευρωπαϊκή κοινωνική εργασία, οι εταίροι του ερευνητικού προγράμματος Digital Learning in Social Intervention (DLIS) διερευνούν ένα συναρπαστικό θέμα: τη σημασία της παιχνιδοποίησης στη μάθηση, και πολύ περισσότερο στην παροχή πληροφοριών στους κοινωνικούς λειτουργούς.

Το ενημερωτικό δελτίο του φετινού καλοκαιριού θα είναι αφιερωμένο στην εξ αποστάσεως μάθηση στην κοινωνική εργασία και θα σας δώσει μερικές συμβουλές για την παραγωγή ψηφιακών καψουλών!

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ένα πλεονέκτημα για τους κοινωνικούς λειτουργούς

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση φέρνει επανάσταση στην κοινωνική εργασία στην Ευρώπη, προσφέροντας στους επαγγελματίες ευελιξία και προσβασιμότητα. Επιτρέπει στους ανθρώπους να παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα με τον δικό τους ρυθμό, όπου κι αν βρίσκονται, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας.

Παρά τις προκλήσεις της διαδικτυακής μάθησης, οι διαδραστικές πλατφόρμες και τα διαδικτυακά σεμινάρια ενθαρρύνουν τη δέσμευση και την υποστήριξη. γράφοντας ένα σενάριο, βίντεο . Για ένα ισχυρό βίντεο , είναι ζωτικής σημασίας να ακολουθήσετε μια σαφή μεθοδολογία: ορίστε τον στόχο σας, κατανοήστε το κοινό σας και δομήστε το σενάριό σας σε τρία μέρη (εισαγωγή, ανάπτυξη, συμπέρασμα). Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα, ενσωματώστε οπτικά και ηχητικά στοιχεία και διαβάστε δυνατά για να ρυθμίσετε το ρυθμό και τον τονισμό.

Κινηματογράφηση ομιλιών

Η κινηματογράφηση ομιλιών απαιτεί καλή προετοιμασία, προσεκτική κινηματογράφηση και σχολαστικό μοντάζ. Σχεδιάστε κάθε σκηνή, γυρίστε πολλές λήψεις και προσθέστε οπτικά και ηχητικά στοιχεία για να ζωντανέψετε το βίντεο. Στη συνέχεια, μεταδώστε σε κατάλληλες πλατφόρμες και προωθήστε αποτελεσματικά για να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπο.

Το έργο, το οποίο συντονίζεται από το IRTS Hauts-de-France, βασίζεται σε 6 οργανισμούς-εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες: ESAS HELMO στη Λιέγη, Βέλγιο,ESS CRAMIF στο Παρίσι, Γαλλία,ACSEA στο Λουξεμβούργο,UNIVERSITE AUREL VLAICU στο Arad, Ρουμανία,KEPSIPI στην Αθήνα, Ελλάδα,IRTS Hauts-de-France στη Λιλ, Γαλλία.

Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού, το προτεινόμενο έργο παρέχει πρακτικές ιδέες και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών της κοινωνικής εργασίας σε αυτό το θέμα.