Το έργο στοχεύει στην βελτίωση των γνώσεων των επαγγελματιών στον τομέα των ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και βελτίωση της διεπιστημονικής δικτύωσης για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ατόμων αυτών. Πρόσθετος στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός μιας πλατφόρμας ανταλλαγής και επικοινωνίας για τη βελτίωση της δικτύωσης των επαγγελματιών στον τομέα της υποστήριξης ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Το έργο προσδοκά να συνεισφέρει στο άνοιγμα της προσφοράς για την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών ενηλίκων. Η προσφορά μας συνίσταται στη βελτίωση των πρακτικών των επαγγελματιών του ιατρικού και του ψυχοκοινωνικού τομέα.

Εταίροι του προγράμματος Grundtvig

  • Ινστιτούτο Υγείας, Λουξεμβούργο
  • Νευρο-Ψυχιατρικό Κέντρο Saint-Martin, Βέλγιο
  • Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, Ελλάδα
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα
  • Πανεπιστήμιο Aurel Vlaicu Din Arad, Ρουμανία
  • Δημόσιο Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας, συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την έρευνα και την κατάρτιση στον τομέα της ψυχικής υγείας, Γαλλία
  • Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, Λουξεμβούργο
  • Πανεπιστήμιο CESI, Γαλλία

Διάρκεια προγράμματος

Από το 2016 έως το 2019