“Δημιουργία ενός ψηφιακού Δικτύου Συνεργασίας και Εκπαίδευσης για Επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας, που εργάζονται σε δομές με οικογένειες”

Διάρκεια προγράμματος : 01-09-2018 έως 31-12-2021.

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigiFamily ανήκει στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα Erasmus+, και συγκεκριμένα στα προγράμματα της κατηγορίας “Στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας για την επαγγελματική αγωγή και εκπαίδευση”.

Περιγραφή του προγράμματος DigiFamily

Το πρόγραμμα DigiFamily διήρκησε τρία χρόνια και είχε ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των οικογενειών με την κοινότητα με δομές που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, τον τομέα της εκπαίδευσης, και τον τομέα της ψυχικής υγείας. Η ενίσχυση της κοινοτικής και της οικογενειακής διάστασης παρέχει μια αποτελεσματικότερη και υψηλότερη ποιότητα παρέμβασης.

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός ισχυρού διεθνικού δικτύου όπου η διάσταση της κοινότητας και της οικογένειας αποτελούν χρήσιμους πόρους για τη βελτίωση της κοινωνικής εργασίας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παράλληλα, η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας έδωσε τη δυνατότητα διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης των φορέων και των χρηστών.

Στόχοι του προγράμματος DigiFamily

Το πρόγραμμα αυτό στόχευσε στα ακόλουθα:

 • Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην εργασία των δομών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, χάρη στους πόρους που τους παρείχε η συνεργασία τους με την κοινότητα και τις οικογένειές της.
 • Διάδοση των νέων δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει η διάσταση της κοινότητας και της οικογένειας στην εργασία των συμμετεχόντων, καθώς και η παροχή σε αυτούς σχετικής θεωρητικής και πρακτικής γνώσης.
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων συνεργασίας με τους κοινοτικούς και τους οικογενειακούς πόρους, απευθυνόμενη τόσο σε επαγγελματίες, οσο και σε φοιτητές.

Σχέδιο δράσης του προγράμματος DigiFamily

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 8 διαφορετικές δομές από 7 ευρωπαϊκές χώρες. Έξι επαγγελματίες από κάθε δομή παρακολούθησαν εκπαιδεύσεις και πρακτικά παραδείγματα μεθόδων και τεχνικών συνεργασίας με τις οικογένειες και την κοινότητα, οι οποίες εφαρμόζονταν ήδη σε κάποια από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες δομές. Με την επιστροφή των έξι επαγγελματιών αυτών στο πόστο εργασίας τους, εκείνοι καλούνταν να εφαρμόσουν τις μεθόδους και τεχνικές που διδάχθηκαν και να τις μεταδώσουν στους συναδέλφους τους.

Η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος DigiFamily στόχευε στην επίτευξη του τελικού στόχου αυτής της διαδικασίας εκπαίδευσης και μετάδοσης των σχετικών με το πρόγραμμα μεθόδων και πρακτικών : οι επαγγελματίες μπορούσαν να συνδιαλέγονται διαδικτυακά και να ανταλλάσουν προβληματισμούς και σκέψεις σε σχέση με την εφαρμογή των νέων μεθόδων και πρακτικών στη χώρα τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος DigiFamily πραγματοποιήθηκαν ημερίδες ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από το θέμα της κοινότητας, της οικογένειας και της πολυ-οικογενειακής θεραπείας σε διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων:

 • το Δημαρχείο Κορυδαλλού, σε συνεργασία του ΚεΨυΠΥ με το Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) Κορυδαλλού, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) Κορυδαλλού και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • το Κέντρο Δια-οικογενειακής Θεραπείας (Centre de Teràpia Interfamiliar), στο Elche της Ισπανίας, το Ιατρείο Οικογένειας & Ζεύγους της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και την Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης & Ψυχοθεραπείας Οικογένειας (ΕΕΣΣΚΕΨΟ).

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με το εργαλείο Europass Mobility (μητρώο δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια  εμπειρίας εκμάθησης σε ευρωπαϊκή χώρα).

Φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα DigiFamily

Οι φορείς που συνεργάστηκαν για τους σκοπούς του προγράμματος και συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές ήταν οι ακόλουθοι:

 • Κέντρο Δια-οικογενειακής Θεραπείας (Centre de Teràpia Interfamiliar), ως συντονιστής τους προγράμματος, Ισπανία
 • Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης – ΚεΨυΠΥ, Ελλάδα
 • Πανεπιστήμιο “Aurel Vlaicu” (Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad), Ρουμανία
 • Διεθνές Δίκτυο Δεσμού IAN (International Attachment Network IAN), Ηνωμένο Βασίλειο
 • Τμήμα Εκπαίδευσης “STEP” της Υπηρεσίας Εκκλησιαστικών Πόρων (STEP-Koulutus, Kirkkopalvelut), Φινλανδία
 • Νοσοκομείο του Άκουρεϋρι (Sjúkrahúsið á Akureyri), Ισλανδία
 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέροπουτα (Keroputaan sairaala), Φινλανδία
 • Νευρο-Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Saint-Martin (Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin), Βέλγιο