Το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΨΥ.ΠΥ.) συμμετέχει από το 2009 σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία, την ψυχική νόσο, τους πάσχοντες, τις οικογένειες, τους εργαζόμενους.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με θέμα “European Tutoring Process in Psychiatry And Mental Health”, που αφορά την πρακτική άσκηση των νέων επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας, σε Ευρωπαϊκές δομές, το Κέντρο μας διοργάνωσε ημερίδα με σκοπό την διάχυση του προγράμματος στην χώρα μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται δε με ανταλλαγές διακρατικές και εκπαίδευση των ειδικών στις πρακτικές και τα προγράμματα των φορέων υποδοχής.

Διάρκεια προγράμματος: από 01/09/2014 έως 31/08/2017

Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία.

Οι φορείς που συμμετέχουν από κάθε χώρα είναι:

  • Βέλγιο: Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin
  • Γαλλία: Federation Agapsy
  • Λουξεμβούργο: Centre de Recherche Public de la Sante
  • Ισπανία: Asociacion Salut Mental
  • Ελλάδα: Center of Psychological and Pedagogical Support ΚεΨυπι
  • Γερμανία: Universitatsmedizin Rostock

Δείτε τα στοιχεία των συνεργατών του προγράμματος.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο δώμα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με θέμα: «Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας»

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα: