Μέσω του Προγράμματος Grundtvig η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορήγησε δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους φορείς που προσφέρουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές δυνατότητες, και επιδίωξε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γνώσης των ενηλίκων. Στόχος του ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος Grundtvig, το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με πέντε φορείς Ψυχικής Υγείας από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησαν κατά την περίοδο 2012-2014 εκπαιδευτικές επισκέψεις με θέμα:

«Συνοδεία και υποστήριξη σε βάθος χρόνου των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές: ποιες είναι οι πρακτικές συνοδείας στην Ευρώπη;»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που εργάζονται με άτομα με ψυχική νόσο, ως εκπαιδευτές ή συνοδοί στη διαδικασία της κοινωνικής  τους επανένταξης. Οι συμμετέχοντες φορείς πραγματοποίησαν επισκέψεις σε δομές Ψυχικής Υγείας της κάθε συμμετέχουσας χώρας και αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με την εξέλιξη των δομών Ψυχικής Υγείας και στήριξης στην εκάστοτε χώρα.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος τέθηκαν και προσεγγίστηκαν υπό το πρίσμα της κοινοτικής ψυχιατρικής,  λαμβάνοντας υπόψη και βάζοντας στο επίκεντρο τα ίδια τα άτομα με ψυχική νόσο και την επανένταξή τους στην αυτόνομη διαβίωση. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος Grundtvig ήταν :

 • Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών επαγγελματικών πρακτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες.
 • Η ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των ατόμων με ψυχική νόσο στη διαδικασία της κοινωνικής τους επανένταξης.
 • Η σταδιακή κατάργηση των μεγάλων ψυχιατρικών δομών, η αποασυλοποίηση και η ανάπτυξη δομών στην κοινότητα.
 • Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου επαγγελματιών, εξειδικευμένων στην υποστήριξη και συνοδεία των ατόμων με ψυχική νόσο κατά τη διαδικασία επανένταξής τους.

Εταίροι του προγράμματος Grundtvig

Στο πρόγραμμα Grundtvig εκπροσωπήθηκαν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους ακόλουθους φορείς:

 1. Γαλλία : Γενικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης των Ψυχικά Ανάπηρων AgaPsy (Association Générale d’Aide et d’Accompagnement pour Handicapés Psychiques),
 2. Βέλγιο : Νευρο-ψυχιατρικό Κέντρο Saint-Martin (CNP Saint-Martin)
 3. Ελβετία : Ίδρυμα Trajets (Fondation Trajets)
 4. Ελλάδα : Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης – ΚεΨυΠΥ
 5. Λουξεμβούργο : Δημόσιο Ίδρυμα Ερευνών Yγείας (CRP-Santé, CES)
 6. Ρουμανία : Πανεπιστήμιο του Πιτέστι (Universitatea din Pitesti)