Το πρόγραμμα Grundtvig επιδιώκει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γνώσης των ενηλίκων, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να τους προσφέρει διεξόδους, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους φορείς που προσφέρουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Οι ειδικοί του ΚεψυΠυ, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, επισκεπτόμενοι δομές Ψυχικής Υγείας σε άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρία με τους εκεί συναδέλφους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας.

Το πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης Grundtvig υλοποιήθηκε την περίοδο 2012-2014.

Οι χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι: Γαλλία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ελλάδα, Ρουμανία, Ελβετία.

Το πρόγραμμα αφορούσε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας που εμπλέκονται ως εκπαιδευτές/συνοδοί ατόμων με ψυχική νόσο. Η ανταλλαγή εμπειριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και το μοίρασμα καλών πρακτικών. Η κατάργηση των μεγάλων ψυχιατρικών δομών, η αποασυλοποίηση και η ανάπτυξη δομών στην κοινότητα απαιτεί νέες πρακτικές και δεξιότητες από τους επαγγελματίες του χώρου.

Οι έξι εταίροι του προγράμματος, αντιπροσώπευσαν τις 6 συμμετέχουσες χώρες.

  • Agapsy- France
  • CRP- Sante (CES)- Luxembourg
  • Centre Psychiatrique Saint- Martin- Belgique
  • Kepsipi-GrecePROGRAMME DU SÉMINAIRE
  • Universitatea din Pitesti- roumanie
  • Fondation Trajets-Suisse

Στόχοι Προγράμματος

  1. Δημιουργία  Ευρωπαϊκού δικτύου εξειδικευμένων επαγγελματιών στην συνοδεία και υποστήριξη στην διαβίωση ατόμων με ψυχική νόσο.
  2. Μοίρασμα των επαγγελματικών πρακτικών
  3. Ενίσχυση των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική τους ένταξη.
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης οργάνωσε ημερίδα με θέμα την Ψυχική Υγεία και τους φορείς με συμμετοχή φορέων ψυχικής υγείας.

Δείτε το πρόγραμμα και τις ομιλίες από την ημερίδα:

Πρόγραμμα Ημερίδας

Σ.Ο.Ψ.Υ., ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.

Πλουμπίδης Δ., Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποστολή, Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Δημήτρης Μοσχονάς: Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτὴς Ομάδας, Πρόεδρος του “ΑΝΤΙΣΤΙΓΜΑ”