Οι επαγγελματικοί κλάδοι της ψυχιατρικής και της ψυχικής υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Το ψυχιατρικό νοσοκομείο CNP St-Martin στην NAMUR του Βελγίου συντόνισε και διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +,  TuTo (2014 – 2017) και στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου των δεξιοτήτων των νέων ευρωπαίων υπαλλήλων και στην ανάπτυξη της ελκυστικότητας των επαγγελμάτων της Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας. Προωθεί επίσης τη δημιουργία διαγενεακών δεσμών, τη μετάδοση γνώσεων και τη δημιουργία νέων πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων (2014 – 2017), το πρόγραμμα TUTO υλοποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με τεχνογνωσία ειδικών από Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία, Ισλανδία, Ρουμανία, Ελλάδα και Σουηδία δημιουργώντας έτσι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων που ειδικεύονται στην Ψυχιατρική και τη Ψυχική Υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, με γνώμονα την εμπειρία των εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ελλάδα) προβλέπεται η συνέχιση της κατά τα επόμενα χρόνια.

Tuto

Δείτε φωτογραφικό υλικό από το πρόγραμμα: