“Εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης νέων επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας”

(01-08-2018 –  31-06-2021)

 

Στην Ευρώπη, το επίπεδο σπουδών των επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας είναι συχνά ετερογενές και μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Η πραγματικότητα της κλινικής πρακτικής δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο εκπαίδευσης και στις προσδοκίες των επαγγελματιών που εισέρχονται σε αυτό. Καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών εποπτείας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο υποστηρικτικού πλαισίου που θα προάγει και θα ενισχύει την απόκτηση δεξιοτήτων από τους νέους επαγγελματίες, αλλά και την ομαλότερη ένταξή τους στο χώρο.

Παρουσίαση του προγράμματος «TuTo+» VETmh

To πρόγραμμα «TuTo­+» VETmh διήρκησε τρία χρόνια και πραγματοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόγραμμα Erasmus+.

Αποτελεί συνέχεια του προγράμματος TuTo που υλοποιήθηκε μεταξύ 2014 και 2017, και είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης Εποπτών Ψυχικής Υγείας. Η εκπαίδευση αυτή διευθύνθηκε και πιστοποιήθηκε από την Ανωτάτη Σχολή της Επαρχίας της Ναμύρ Βελγίου (HEPN).

Απώτερος στόχος της πιστοποίησης αυτής είναι οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν το ρόλο του Επόπτη Ψυχικής Υγείας  να έχουν τις απαραίτητα εφόδια ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους νέους επαγγελματίες του χώρου της Ψυχιατρικής και της Ψυχικής Υγείας.

Στόχοι του προγράμματος «TuTo+» VETmh

 • Αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης και ειδίκευσης των επαγγελματιών του χώρου της Ψυχικής Υγείας.
 • Αύξηση του επιπέδου δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων εποπτών μέσω διαλόγου και ανατροφοδότησης αξιοποιώντας πρακτικά γεγονότα της επαγγελματικής τους ζωής.
 • Δημιουργία και διάθεση εργαλείων που θα επιτρέψουν στους μέλλοντες επόπτες να εκπληρώσουν αποτελεσματικά το ρόλο τους.
 • Αύξηση του παράγοντα έλξης προς τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την Ψυχική Υγεία.
 • Θετικός αντίκτυπος στο κίνητρο, τόσο των νέων, όσο και των έμπειρων επαγγελματιών, και μείωση της επαγγελματικής αποχής.
 • Δημιουργία δεσμών μεταξύ των διαφορετικών γενεών επαγγελματιών, μέσω επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης.
 • Διευκόλυνση της κοινωνικο-επαγγελματικής ένταξης των νέων επαγγελματιών.
 • Πρόταση πολλών, ελαστικών και ποιοτικών ευκαιριών εργασίας στους νεαρούς εκπαιδευόμενους.
 • Σύσταση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου φορέων που εξειδικεύονται στην Ψυχιατρική και την Ψυχική Υγεία και προώθηση μίας στενής συνεργασίας στην έρευνα και ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
 • Άρση του στίγματος του χώρου της Ψυχικής Υγείας μέσω επικοινωνιακών δρώμενων και μέσω διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με το αντικείμενο της Ψυχικής Υγείας.

Σχέδιο δράσης του προγράμματος

Στα πλαίσια του προγράμματος «TuTo+» VETmh, οι Επόπτες Ψυχικής Υγείας εκπαιδεύτηκαν κατά την διάρκεια τριών ακαδημαϊκών ετών. Η εκπαίδευσή τους περιελάμβανε θεωρητικά σεμινάρια, πρακτικά εργαστήρια προσομοίωσης και ανατροφοδότησης βασισμένης σε πραγματικές επαγγελματικές εμπειρίες. Στη συνέχεια της εκπαίδευσης, οι Επόπτες θα ήταν σε θέση να εκπληρώσουν το ρόλο τους απέναντι στους εκπαιδευόμενους, όσο αφορά στις εμπειρίες τους από το κλινικό πεδίο, αλλά και στην επικοινωνία με τις διάφορες ομάδες επιστημόνων του πλαισίου πρακτικής άσκησης. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου λόγω της πανδημίας του COVID-19,  εκτός της αρχικής το 2019.

Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν, διδάχθηκαν και διατέθηκαν στους εκπαιδευόμενους Επόπτες Ψυχικής Υγείας βασίστηκαν σε συγκεκριμένες και μεταβιβάσιμες καινοτόμες θεωρίες του τομέα της εποπτείας.  Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η απόκτηση των οριζόντιων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εποπτεία εκπαιδευόμενων επαγγελματιών, με έμφαση στις παιδαγωγικές δεξιότητες και τις πολυπολιτισμικές δεξιότητες.

Στο τέλος του προγράμματος δημοσιεύτηκαν επιστημονικά άρθρα και εκδόθηκε από τον οίκο L’Harmattan, ένα συλλογικό σύγγραμμα, στη γαλλική και την αγγλική γλώσσα, στο οποίο παρατίθενται η θεωρία και η μέθοδος που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος. Το βιβλίο αυτό παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, στον εκδοτικό οίκο L’Harmattan του Παρισιού, στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών και στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης (Αθήνα).

Η πιστοποίηση των Εποπτών Ψυχικής Υγείας πραγματοποιήθηκε σε τελετή απονομής από την Ανωτάτη Σχολή της Επαρχίας της Ναμύρ (HEPN)  στο Βέλγιο.

Φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «TuTo+» VETmh

 1. Νευροψυχιατρικό Κέντρο Saint-Martin (Centre Neuropsychiatrique Saint-Martin), Βέλγιο, ως Συντονιστής Προγράμματος.
 2. Ανωτάτη Σχολή της Επαρχίας της Ναμύρ (Haute Ecole de la Province de Namur), Βέλγιο.
 3. Πανεπιστήμιο “Aurel Vlaicu” του Αράντ (Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad), Ρουμανία
 4. Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης – ΚεΨυΠΥ, Ελλάδα
 5. Κέντρο Δια-οικογενειακής Θεραπείας (Centre de Terapia Interfamiliar S.L.), Ισπανία
 6. Σύλλογος ΠρόληψηςΦροντίδας και Ένταξης “APSI” (Association de Prévention Soins et Insertion – APSI), Γαλλία
 7. Δημόσιο Ίδρυμα Ψυχικής Υγείας Lille-Métropole (EPSM Lille-Métropole), Γαλλία
 8. Κέντρο Συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την έρευνα και την εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία (CCOMS), Γαλλία
 9. Υπηρεσία για την Επιστημονική Συνεργασία Αφρικής Λουξεμβούργου (ACSAL)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο : https://tuto.network/

Βρείτε το συλλογικό έργο που εκδόθηκε στον ιστότοπο των Εκδόσεων L’Harmattan, στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.