Η ψυχοθεραπεία ενηλίκων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής του ενήλικα, είτε αυτές αφορούν:

  • τη λειτουργικότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων
  • την επαγγελματική λειτουργικότητα και απόδοσή του
  • την καθημερινή λειτουργικότητα του
  • τη σωματική του υγεία.

Η προσέγγιση των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών που παρέχονται στο ΚεΨυΠΥ είναι συνθετική, με στοιχεία από την ψυχαναλυτική, συστημική και γνωσιακή-συμπεριφορική σχολή, ανάλογα με τον θεραπευτή.

Ο συστημικός ψυχοθεραπευτής έχει σκοπό τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο έχει εγκατασταθεί μια δυσλειτουργία στην προσωπική ζωή του θεραπευόμενου και φροντίζει ώστε να γίνει μία λειτουργική διατάραξη των εγκατεστημένων μοτίβων αλληλεπίδρασης με τους άλλους τα οποία αποτελούν περιβάλλον παραγωγής αδιεξόδων και πρόκλησης ψυχικού πόνου για τον πελάτη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποκαλύπτονται οι δυσλειτουργίες, παράγονται εναλλακτικές προτάσεις ζωής, φωτίζονται διαφορετικά μονοπάτια διεξόδων, δημιουργούνται υποστηρικτικά συστήματα. Η συστημική ψυχοθεραπεία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μορφές ανάλογα με το αίτημα ως θεραπεία ατόμου, ζευγαριού ή οικογένειας.

Όταν κρίνεται απαραίτητο υπάρχει παραπομπή και συνεργασία με κάποιον ψυχίατρο προκειμένου να διεξαχθεί και κάποια ψυχιατρική αξιολόγηση.

Η συχνότητα των συνεδριών ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου, οι οποίες καθιστώνται ξεκάθαρες στις πρώτες μία ή δύο διαγνωστικές συνεδρίες. Βάσει των αναγκών αυτών, ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την οποία ο θεραπευόμενος μπορεί να δεσμευτεί. Η διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας είναι 45-55 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Σε κάθε συνεδρία διατηρείται το απόρρητο των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.