Τμήμα Παιδιού & Εφήβου

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Ατομική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων

Συχνά, κρίνεται απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία με σκοπό το παιδί ή ο έφηβος να ανακουφιστεί από συναισθήματα θλίψης και άγχους, να επεξεργαστεί συγκρουσιακά θέματα που τον απασχολούν και να διευκολυνθεί η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Μαθησιακή Αποκατάσταση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση – Μαθησιακή Αποκατάσταση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση ονομάζεται η εξειδικευμένη ενίσχυση ενός παιδιού, η οποία σχεδιάζεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησής του και στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και των επιμέρους δεξιοτήτων των ατόμων μέσω δραστηριοτήτων, δηλαδή μέσω του έργου.

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών ή των δυσκολιών που συνδέονται με την ανθρώπινη επικοινωνία.