Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, την αξιολόγηση και τη θεραπεία των διαταραχών ή των δυσκολιών που συνδέονται με την ανθρώπινη επικοινωνία.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθάει τα παιδιά και τις οικογένειες τους να εμπλακούν σε έργα που θέλουν, χρειάζονται ή πρέπει να κάνουν.

Ψυχοθεραπεία

Συχνά, κρίνεται απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία με σκοπό το παιδί ή ο έφηβος να ανακουφιστεί από συναισθήματα θλίψης και άγχους.

Μαθησιακή αποκατάσταση

Η Μαθησιακή Αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν είτεv εγγενείς ή εξωγενείς δυσκολίες στη γενικότερη διεργασία της μάθησης.

Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή ονομάζεται η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, η οποία σχεδιάζεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησής του και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους

Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιο-θεραπεία είναι ένα είδος θεραπείας που στηρίζεται στη φυσική ανάγκη των παιδιών για παιχνίδι. Δίνει έμφαση στη λειτουργία και το ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην προετοιμασία του παιδιού στη ζωή.

Συμβουλευτική γονέων

Ο ρόλος του γονέα είναι από τους πλέον σημαντικούς και απαιτητικούς ρόλους στη ζωή ενός ανθρώπου για τον λόγο αυτό στο Κέντρο μας η συμμετοχή των γονιών στο πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού είναι απαραίτητη.