Η Ειδική Αγωγή ονομάζεται η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, η οποία σχεδιάζεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο ρυθμό μάθησής του και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η επιστήμη αυτή συμπληρώνει, υποστηρίζει και ενισχύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το παιδιού και στοχεύει στην ολιστική στήριξη του μαθητή για την συμπερίληψη του στο σχολικό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον.

Η Ειδική Αγωγή λειτουργεί παράλληλα με τα θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού και εκείνη συμπληρώνει και ενισχύει τους στόχους ενός θεραπευτικού προγράμματος.

Ο/Η Ειδικός Παιδαγωγός αξιολογεί και παρεμβαίνει στους εξής βασικούς άξονες, αναλόγως της ηλικίας και των αναγκών του ατόμου:

 • Προσχολικές Δεξιότητες
 • Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Συμπεριφορά
 • Οργάνωση της καθημερινής μελέτης
 • Μαθησιακές Δυσκολίες(Έκφραση γραπτού και προφορικού λόγου, Προσοχή, Μαθηματικοί υπολογισμοί, Ακουστική και Οπτική Μνήμη, Ανάγνωση, Γραφή, Ορθογραφία, Κατανόηση ιστοριών)
 • Σχολική ετοιμότητα: λεκτική – μη λεκτική επικοινωνία, ψυχοκινητικότητα,
 • Κοινωνική προσαρμογή: αυτονομία, κοινωνική συμπεριφορά.
 • Προεπαγγελματική ετοιμότητα: προεπαγγελματικές δεξιότητες, επαγγελματικός προσανατολισμός.

Διαταραχές που ασχολείται η Ειδική Αγωγή

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσλεξία)
 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση κ.α.)
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Asperger
 • Νευρολογικές διαταραχές (Σύνδρομα, Εγκεφαλική παράλυση κ.α.)