Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που βοηθάει τα παιδιά και τις οικογένειες τους να εμπλακούν σε έργα που θέλουν, χρειάζονται ή πρέπει να κάνουν.

Για τα παιδιά, τα έργα είναι δραστηριότητες που υποστηρίζουν:

 • τη μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη ζωή τους (π.χ. σχολικές δραστηριότητες)
 • τη δημιουργικότητα και την αίσθηση ευχαρίστησης (π.χ. παιχνίδι, ψυχαγωγικές δραστηριότητες)
 • την ανάπτυξη της αυτονομίας τους σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης (π .χ. αυτοφροντίδα)
 • την ανάπαυση και τον ύπνο
 • την κοινωνική συμμετοχή

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των θεραπειών είναι εξατομικευμένες έτσι ώστε να κατευθύνουν την εξέλιξη του παιδιού προς την ενίσχυση των δυνατοτήτων και αντιμετώπιση των δυσκολιών σε:

 • Αισθητηριακή επεξεργασία
 • Αδρό κινητικό συντονισμό
 • Λεπτό κινητικό συντονισμό
 • Προγραφικές και γραφοκινητικές δεξιότητες
 • Οπτική αντίληψη
 • Επιτελικές λειτουργίες
 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
 • Κοινωνικές δεξιότητες

Το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα αποτελείται συνήθως από μία έως δύο συνεδρίες ανά εβδομάδα, διάρκειας 45 λεπτών.