Ο ρόλος του γονέα είναι από τους πλέον σημαντικούς και απαιτητικούς ρόλους στη ζωή ενός ανθρώπου για τον λόγο αυτό στο Κέντρο μας η συμμετοχή των γονιών στο πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού είναι απαραίτητη. Οι γονείς έχουν σημαντικό μερίδιο στην εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών τους.

Η συμβουλευτική  γονέων έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο και παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους. Η συμμετοχή των γονιών στην συμβουλευτική διαδικασία τους επιτρέπει να εκτιμήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ,την ποιότητα της σχέσης τους, να κατανοήσουν τη θετική και την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού τους, να εντοπίσουν τις ανάγκες τους. Οι γονείς ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να εξετάσουν τα δικά τους συναισθήματα προς το παιδί τους καθώς επίσης να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στην διαχείριση της αρνητικής συμπεριφοράς του. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που το ίδιο το παιδί βρίσκεται σε ατομική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια όσον αφορά τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του.

Τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, συνεπώς οι αλλαγές των γονέων  επιφέρουν αλλαγές και στο παιδί.

Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και η συχνότητα τους συμφωνείται με τους γονείς. Κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 45-50 λεπτά.

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μια έννοια και ένα πρόγραμμα το οποίο κάποιες φορές να παρερμηνεύεται ως προς το περιεχόμενο και το σκοπό του, καθώς και ως προς τη λειτουργία του.

Η συμβουλευτική διαδικασία δεν αποτελεί απλά ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού στα  προγράμματα τα οποία παρακολουθεί. Δεν αποτελεί μάθημα, κριτική, ούτε μια σειρά τυποποιημένων συμβουλών για τους γονείς. Οι συμβουλές υπάρχουν ωστόσο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής διαδικασίας και είναι εξατομικευμένες για κάθε παιδί και τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Δεν είναι ατομική ψυχοθεραπεία για τους γονείς.

Ερωτήματα και ανησυχίες αναφορικά με:

  • Πως να βάλω όρια στο παιδί μου;
  • Πως να αντιμετωπίσω τις εντάσεις που δημιουργούνται στα αδέλφια;
  • Πως το παιδί μου θα αγαπήσει την μάθηση;
  • Πως θα βοηθήσω το παιδί μου στην κοινωνικοποίηση ;
  • Πως να έχει μια θετική συμπεριφορά.
  • Πως να βελτιώσω την επικοινωνία με το παιδί μου;
  • Πως να το βοηθήσω να ξεφύγει από αντικοινωνικές συμπεριφορές;
  • Πως να το βοηθήσω να δεχθεί ένα διαζύγιο ή μία απώλεια κ.α.