Συχνά, κρίνεται απαραίτητη η ατομική ψυχοθεραπεία με σκοπό το παιδί ή ο έφηβος να ανακουφιστεί από συναισθήματα θλίψης και άγχους, να επεξεργαστεί συγκρουσιακά θέματα που τον απασχολούν και να διευκολυνθεί η ψυχοσυναισθηματική του ανάπτυξη.

Η θεραπεία αυτή μπορεί να αποτελεί μεμονωμένη ανάγκη του παιδιού/του εφήβου, ή μπορεί να πραγματοποιείται ως μέρος ενός θεραπευτικού προγράμματος που να περιλαμβάνει λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση.

Η συστημική ψυχοθεραπεία υποστηρίζει ότι το παιδί ή ο έφηβος είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που αποτελείται από τον ίδιο, την οικογένειά του, το σχολικό περιβάλλον, τους φίλους κλπ. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά όλα αυτά τα μέρη συμμετέχουν ακούσια στη διατήρηση προβληματικών και δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Αυτές οι συμπεριφορές είναι σημαντικό να ειδωθούν μέσα από το πρίσμα αυτού του συστήματος και η παρέμβαση για παροχή βοήθειας προσπαθεί να λάβει υπόψη της το κάθε μέρος ξεχωριστά αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία μέσω της συμβουλευτικής ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι δυσκολίες του παιδιού και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές που προκύπτουν από αυτές. Ταυτόχρονα, προτείνονται αλλαγές ώστε οι γονείς να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις προβληματικές συμπεριφορές και να διαταράσσονται μοτίβα αλληλεπίδρασης που συντηρούν το πρόβλημα.

Η διαδικασία της θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ψυχολογικών δυνατοτήτων(όπως αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, καθορισμός στόχων, έλεγχος άγχους και θυμού κ.ά.), αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων (όπως αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας, επίλυση διαφωνιών ή και συγκρούσεων, αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργία και διατήρηση στενών σχέσεων, συνεργασία σε ομάδα, τήρηση κανόνων κ.α.).

Για τους εφήβους, η συμβουλευτική θεραπεία προωθεί την κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη του ατόμου, καλλιεργώντας δεξιότητες που βοηθούν τον έφηβο να προσαρμοστεί κατάλληλα στο περιβάλλον του και να χειριστεί τις σωματικέςψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές που επιφέρει η εφηβεία.

Τα ζητήματα στα οποία μπορεί η ψυχοθεραπεία να βοηθήσει είναι:

 • Προβλήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης
 • Προσκόλληση στους γονείς – Σχολική φοβία – Άρνηση
 • Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, κλοπές, ψέματα κ.ά.)
 • Χρήση τουαλέτας
 • Υπερευαισθησία στις απογοητεύσεις – ΑπομόνωσηΆγχος-Φοβίες
 • Ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)
 • Δυσκολίες Μάθησης
 • Μειωμένη αυτοεκτίμηση
 • Διαταραχές της λειτουργίας του ύπνου
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα (δερματίτιδες, εμετοί, ημικρανίες, πονοκέφαλοι, πόνοι στο στομάχι κ.ά.)
 • Διατροφικές Διαταραχές (ανορεξία – βουλιμία – παχυσαρκία)
 • Δυσκολίες με τις αλλαγές της εφηβείας
 • Συγκρούσεις στην οικογένεια
 • Χωρισμός-Διαζύγιο
 • Απώλεια-Θάνατος-Πένθος
 • Έλλειψη ενδιαφέροντος – Κατάθλιψη

Στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης παρέχεται υποστηρικτική ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικής προσέγγισης σε μία προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, κάθε εβδομάδα. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 45 λεπτά.