Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Ευτυχία Τουργέλη είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατά την φοίτησή της, πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης. Παρακολουθεί το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Συστημική Οικογενειακή θεραπεία για γονείς και παιδιά στο Κέντρο Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας.

Επιπλέον, έχει επιστημονική επάρκεια σε ομάδες εκπαίδευσης για παιδιά με αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές διάθεσης και αναπτυξιακές διαταραχές. Στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης,έχει λάβει πιστοποιημένα σεμινάρια. Είναι κάτοχος επάρκειας αγγλικής γλώσσας.

Χρειάζεται να σημειωθεί και η συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την ψυχική υγεία τα οποία υλοποιεί το Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης όπως το πρόγραμμα με τίτλο Erasmus+ : FunctionalMethodsinteachingandtherapy.

Εργάζεται στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, συμβάλλοντας στην γραμματειακή υποστήριξη και στη διαδικασία λήψης ιστορικού και πρώτων πληροφοριών.