Ρέα Μ. Μαρσέλου

Ρέα Μ. Μαρσέλου

Λογοθεραπεύτρια, Ομάδες Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων


Η Ρέα Μ. Μαρσέλου γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Αποφοίτησε το 2012 από τη σχολή Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου και ασχολείται με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Από τον Οκτώβριο του 2013 εργάζεται στο Κέντρο Ψυχικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, όπου είναι υπεύθυνος του Τμήματος Παιδιού και Εφήβου.

Κατέχει το βασικό πτυχίο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και, συστηματικά, παρακολουθεί ενημερωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα των κλάδων της Λογοθεραπείας, της Παιδιατρικής και της Ψυχικής Υγείας. Έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις στη χρήση εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας, ενώ επίσης διαθέτει κατοχυρωμένη γνώση στη χορήγηση επίσημων τεστ λογοθεραπευτικής αξιολόγησης, σε παιδιά και εφήβους.

Έχει παράσχει εθελοντικά υπηρεσίες Λογοθεραπείας σε κρατικά ιδρύματα και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, για θέματα αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών της επικοινωνίας, του λόγου και της ομιλίας σε παιδιά και ενηλίκους.

Είναι μέλος του ΔΣ τού Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών, έχει πραγματοποιήσει προφορικές ανακοινώσεις σε ημερίδες και συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει και στην έκδοση επιστημονικού έργου.